Tussenschoolse opvang / overeten

De school biedt, voor die leerlingen die buiten een straal van 2 kilometer vanaf school wonen en redelijkerwijs tussen de middag niet heen en weer van school naar huis en omgekeerd kunnen, de mogelijkheid om in de middagpauze over te  blijven. We hebben op onze school drie overblijfgroepen; leerlingen uit groep 1 en 2 en daarnaast leerlingen uit groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Tijdens de tussenschoolse opvang is er begeleiding en toezicht van  overblijfmoeders of groepsleerkracht van 12.00 uur tot 13.00 uur. Een groot deel van de overblijfmoeders hebben een cursus gevolgd en zijn gecertificeerd overblijfkracht. Vanzelfsprekend is het voor uw kind het meest ideaal als het tussen de middag thuis kan eten. Mocht dit een keer écht niet kunnen, terwijl u toch binnen redelijke afstand van school woont, dan wordt er voor deze tussenschoolse opvang een bijdrage gevraagd. Eerste kind € 2,50, tweede kind € 2,00, derde kind € 1,00, en de volgende kinderen uit het gezin gratis. Hierbij zij opgemerkt dat het bevoegd gezag in dezen geen verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten.

601