3.5 Schoolplattegrond

A Speellokaal G Groep 8 M Groep 3
B Logopedie H Groep 6 N Greop 4
C Directiekamer I OA-kamer O Gemeenschapsruimte
D Computerlokaal J Groep 7 P Groep 1 en 2
E Groep 5 K Kopieerkamer Q Groep A1 en 1
F IB-kamer L Personeelskamer    
1638