Een woord vooraf

In deze gids beschrijven wij hoe we op de Dr. Maarten Lutherschool ons onderwijs vormgeven. Deze informatie is bedoelt voor alle ouders van onze (toekomstige) leerlingen.

Jaarlijks wordt er een verkorte schoolgids uitgegeven met daarin de activiteiten betreffende dat schooljaar, de voor u van belang zijnde data en adresgegevens van bij de school betrokken personen en instellingen.

U leest in deze schoolgids een omschrijving van de identiteit waaruit we het onderwijs geven, maar ook over het pedagogisch klimaat op de school, de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen en op welke wijze ingespeeld wordt als er zich knelpunten in hun ontwikkeling voordoen.

Heeft u vragen over onze school, dan kunt u hierover altijd contact op te nemen met de directeur. Wij stellen onderling contact zeer op prijs.

Het is mijn hartelijke wens dat wij met ouders en personeel het tijdelijk, maar bovenal het geestelijk welzijn van onze kinderen zullen zoeken. Dat gehoord en gezien mag worden: “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht”. (Psalm 100 vers 5)

 

De directeur,

L.L. Verweij

 

PS.: Voor alle genoemde data in de schoolgids geldt D.V. 

336