Algemene informatie over onze school

Historie van de school
De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Staphorst is opgericht in 1885. In 1886 is de eerste School met de Bijbel opgericht. Het bestuur beheert in totaal vijf scholen. Het betreft de Koning Willem-Alexanderschool, Prins Mauritsschool, Ds. Harmen Doornveldschool, Dr. Maarten Lutherschool en de Willem de Zwijgerschool

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de vereniging en het bovenschoolse directieteam. Het directieteam heeft een gedelegeerde bestuurs- bevoegdheid, waarbij het bestuur van de vereniging toezicht houdt op het beleid van de scholen.

Leerlingen
Onze school vervult een streekfunctie. De leerlingen komen o.a. uit Punthorst, Staphorst (wonend aan de Leidijk en ten Zuiden daarvan), IJhorst, Rouveen (ten oosten van de A28), Nieuwleusen, Balkbrug, Dedemsvaart en Dalfsen. In principe zijn alle leerlingen welkom op onze school als de ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn om onze uitgangspunten te respecteren en de regels die de school op grond van deze uitgangspunten hanteert, ook wil onderschrijven.

Ouders en verzorgers
De ouder(s)/verzorger(s) kenmerken zich door een positieve betrokkenheid bij de school.
Ze zijn geïnteresseerd en bereid om een positieve bijdrage te leveren aan het schoolgebeuren. Er zijn relatief weinig hoogopgeleide ouders, maar door een positieve arbeidsmoraal zijn er nauwelijks of geen achterstandsgezinnen. 

Personeel
Het personeelsbestand kent een mooie spreiding van jong tot ervaren personeelsleden. Het aantal mannen is klein ten opzichte van het aantal vrouwen. Er is een zekere mate van deskundigheid en een min of meer professionele houding om te leren van elkaar.

Medezeggenschap
De medezeggenschap is middels het adviesrecht geregeld in een GMR voor de vijf scholen en een MR per school. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één persoon in de personeelsgeleding en één persoon in de oudergeleding. De MR van de Dr. Maarten Lutherschool bestaat uit twee personen in de personeelsgeleding en twee personen in de oudergeleding.

Huisvesting en situering van de school in de omgeving
Het eerste deel van het schoolgebouw is gebouwd in 1954. Door de komst van het basisonderwijs zijn er in de loop van de achterliggende jaren uitbreidingen geweest voor de voorzieningen van twee kleutergroepen, waaronder twee lokalen en een speelzaal en een aantal kleine ruimtes. Het schoolplein is ruim en ziet er goed onderhouden uit. Het schoolterrein ligt aan de rand van het landelijk gelegen Punthorst. De Dr. Maarten Lutherschool is goed bereikbaar. 

321