(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad

Medezeggenschap
De medezeggenschap is middels het adviesrecht geregeld in een GMR voor de vijf scholen en een MR per school. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één persoon in de personeelsgeleding en één persoon in de oudergeleding. De MR van de Dr. Maarten Lutherschool bestaat uit twee personen in de personeelsgeleding en twee personen in de oudergeleding.

 

Medezeggenschapsraad Dr. Maarten Lutherschool:

Oudergeleding:
Dhr. H. Spiker, Weemerveldweg 1, 7707RX Balkbrug. Tel:0529-485884 (voorzitter) 
Dhr. D. Brinkman, Mussenkamp 1, 7721 VK Dalfsen. Tel: 0529-401186

Personeelsgeleding:
Mw. B. Boldewijn, Kerklaan 5, 7951 CD Staphorst, Tel: 0522-462167
Mw. K. van Leusen, Nieuwendijk 1, 8028 RS Zwolle. Tel: 0529-427335 (secretaresse)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de vijf Scholen met de Bijbel te Staphorst

Personeelsgeleding
Mw. J. Schoonhoven-Broekhuizen, Westerakker 27, 8096 MP Oldebroek - PM
Mw. G. Schra, Van Veensveldweg 2, 7951 NL Staphorst - HD
Mw. J. Brand, Gemeenteweg 105, 7951 CG Staphorst – WdZ (secretaresse)
Mw. R. Bloemert-Mostert, Prins Clauslaan 48, 7711 KE Nieuwleusen - KWA
Dhr. J. W. Voorwinden, K. Doormanstr 53,8281 DK  Genemuiden – ML

Oudergeleding
Dhr. H. Mussche, Gemeenteweg 400, 7951 PH Staphorst - PM (voorzitter)
Mw. J. Mussche-Vos, Oude Rijksweg 105, 7951 EB  Staphorst - HD
Dhr J. Bruintjes, Sperwer 36, 7951 MG  Staphorst  - WdZ
Dhr L. Mulder, Gemeenteweg 30, 7951 CN  Staphorst - KWA
Dhr. R. Kooiker, Beunteweg 2, 7951 LH  Staphorst - ML

 

PM   = Prins Mauritsschool

HD   = Ds. Harmen Doornveldschool

WdZ = Willem de Zwijgerschool

KWA = Koning Willem-Alexanderschool

ML   = Dr. Maarten Lutherschool

277