(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad

Medezeggenschap
De medezeggenschap is middels het adviesrecht geregeld in een GMR voor de vijf scholen en een MR per school. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één persoon in de personeelsgeleding en één persoon in de oudergeleding. De MR van de Dr. Maarten Lutherschool bestaat uit twee personen in de personeelsgeleding en twee personen in de oudergeleding.

Medezeggenschapsraad Dr. Maarten Lutherschool:

Oudergeleding:
Dhr. H. Spiker (voorzitter) 
Mw. L. Dunnink

Personeelsgeleding:
Mw. R. Koppelman - Dunnink
Mw. H. Bisschop

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de vijf Scholen met de Bijbel te Staphorst

Personeelsgeleding
Dhr. K.J. Scherpenisse - PM 
Mw. G. Schra - HD
Mw. J. Brand – WdZ (secretaresse)
Dhr. W. Pleijsier - KWA
Mw. P. Mostert-Giethoorn - ML

Oudergeleding

Dhr. K. Slager - PM
Mw. J. Huls - Smit - HD
Dhr A.J. Tippe  - WdZ
Dhr. W. Hoeve - KWA 
Dhr. H. van Leusen - ML

PM   = Prins Mauritsschool
HD   = Ds. Harmen Doornveldschool
WdZ = Willem de Zwijgerschool
KWA = Koning Willem-Alexanderschool
ML   = Dr. Maarten Lutherschool

277