Namen en adressen

10.1 Schoolbestuur

De gegevens van het schoolbestuur vindt u op de website onder het kopje 'School'. 

10.2 Administratie en secretariaat van de vijf scholen

De gegeven van de administratie en het secretariaat van de vijf scholen vindt u op de website onder het kopje 'School'. 

10.3 Medezeggenschapsraad

De gegevens van de MR vindt u op de website onder het kopje 'School'. 

10.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gegevens van de GMR vindt u op de website onder het kopje 'School'. 

10.5 Personeel

De gegevens van het personeel vindt u op de website onder het kopje 'School'. 

10.6 Overige adressen

Inspectie van het onderwijs

Info@owinsp.nl  /  www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Vertrouwenspersoon

Dhr. J. Mussche, Hoogeweg 24 , 7951 DV Staphorst. Tel.: 0522- 463951
Mw. G. Russcher, Moddergatsweg 2, 7951 NN Staphorst. Tel.: 0522- 464785          

Klachtencommissie regio Zwolle

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
Fax 070-3020836
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

Schoolbegeleidingsdienst

VGS 
Kastanjelaan 10
2980 AK Ridderkerk 
Telelefoon 0180-442600                        

Driestar Educatief
Postbus 368
2800 AJ Gouda
Telefoon 0182-540333

Jeugdgezondheidszorg

G.G.D IJsselland
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Telefoon 038-4281500

Centrum Jeugd en Gezin

Hoogeweg 30
7951 DV  Staphorst
Telefoon 0522-467466
E-mail: teamsamenleving@staphorst.nl
Website: www.staphorst.nl/teamsamenleving

Contactpersoon: mw. S. Snoei.

Regiomanager Berséba Noordoost

Dhr. R.Post (ad-interim) r.post@berseba.nl

 

Zorgloket Passend Onderwijs

Mw. J. Hoogendoorn: j.hoogendoorn@driestar-educatief.nl Tel.: 06-19997740

 

Verdere informatie m.b.t. de zorgkoepel Berséba vindt u op www.berseba.nl/regios/noordoost

Speciaal onderwijs

Eliëzerschool /Obadjaschool
Hasselterdijk 33
8043 PD Zwolle
Telefoon: 038- 4226078

462