Namen en adressen

 

10.1 Schoolbestuur

De gegevens van het schoolbestuur kunt u vinden onder het kopje 'School'. 

10.2 Administratie en secretariaat van de vijf scholen

De gegeven van de administratie en het secretariaat van de vijf scholen kunt u vinden onder het kopje 'School'. 

 

10.3 Medezeggenschapsraad

De gegevens van de MR kunt u vinden onder het kopje 'School'. 

 

10.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gegevens van de GMR kunt u vinden onder het kopje 'School'. 

 

10.5 Personeel

De gegevens van het personeel kunt u vinden onder het kopje 'School'. 

 

10.6 Overige adressen

Inspectie van het onderwijs

Info@owinsp.nl  /  www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Vertrouwenspersoon

Dhr. J. Mussche, Hoogeweg 24 , 7951 DV Staphorst. Tel.: 0522- 463951

Mw. G. Russcher, Moddergatsweg 2, 7951 NN Staphorst. Tel.: 0522- 464785          

              

Klachtencommissie regio Zwolle

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 |

E info@gcbo.nl |

W www.gcbo.nl

 

Schoolbegeleidingsdienst

VGS, Kastanjelaan 10, 2980 AK Ridderkerk. Tel. 0180-442600                        

Driestar Educatief, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld. Tel: 0342-425450

Driestar Educatief, Postbus 368, 2800 AJ Gouda. Tel: 0182-540333

 

Jeugdgezondheidszorg

G.G.D IJsselland, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle. Tel. 038-4281500

 

Centrum Jeugd en Gezin

Hoogeweg 30, 7951 DV  Staphorst, Tel. 0522-462475. E.info@cjgstaphorst.nl

Contactpersoon: mw. S. Snoei.

 

Regiomanager Berséba Noordoost

Dhr. L.A.N. (Leonard) van Leeuwen, Industrieweg 47, 8071 CS  Nunspeet Tel.: 06-40035411

 

Zorgloket Passend Onderwijs

Mw. G. (Gerriët) van Dam, Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet. E.: g.vandam@berseba.nl

Verdere informatie m.b.t. de zorgkoepel Berséba vindt u op www.berseba.nl/regios/noordoost

 

Speciaal onderwijs

Eliëzerschool /Obadjaschool, Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle  Tel. 038- 4226078

462