Bestuur

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de vereniging en het bovenschoolse directieteam. Het directieteam heeft een gedelegeerde bestuurs- bevoegdheid, waarbij het bestuur van de vereniging toezicht houdt op het beleid van de scholen.

Schoolbestuur

Dhr. A. de Boer (alg. adjunct) Westeinde 108, 7711 CN Nieuwleusen.

Dhr. R. Boessenkool (1e secretaris), Buitenstouwe 6b, 7951 PL Staphorst.

Dhr. K. Compagner (2e penningmeester) Costersland 42, 7951 HD Staphorst

Dhr. W. de Haan, (2e voorzitter) Maatslootweg 5, 7951 LG Staphorst.

Dhr. B. Kisteman,(2e secretaris), Sterkensweg 7, 7715 PL Punthorst.

Dhr. H. Mulder (1e voorzitter) Oude Rijksweg 372a, 7954 DV Rouveen.
Dhr. H.R. Mulder (alg. lid), Rijksparallelweg 21a, 7951 KA Staphorst

Dhr. W. Slager (1e penningmeester) Gemeenteweg 38, 7951 CN Staphorst. 

Dhr. H. Timmerman (alg. lid), Graanhof 6, 7951 XC Staphorst
 

Administratie en secretariaat van de vijf scholen
Dhr. H. Hoek, Bergerslag 22, 7951 DS  Staphorst. Tel.  0522-460503  /  email: curie@wzstaphorst.nl

    219