Bestuur

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de vereniging en het bovenschoolse directieteam. Het directieteam heeft een gedelegeerde bestuurs- bevoegdheid, waarbij het bestuur van de vereniging toezicht houdt op het beleid van de scholen.

 

Schoolbestuur
Dhr. H. Mulder (1e voorzitter), Oude Rijksweg 372a, 7954 DV Rouveen
Dhr. J. J. Huls (2e voorzitter), Graspieper 12, 7951 VJ Staphorst. 
Dhr. R. Boessenkool (1e secretaris), Buitenstouwe 6b, 7951 PL Staphorst. 
Dhr. K. Kisteman (2e secretaris), J.F. Kennedystraat 14, 7951 AH Staphorst. 
Dhr. K. Ubak (1e penningmeester), Oude Rijksweg 50, 7951 DK Staphorst.
Dhr. W. Slager (2e penningmeester), Gemeenteweg 38, 7951 CN Staphorst
Dhr. A. de Boer (alg. adjunct) Westeinde 108, 7771 CN Nieuwleusen. 
Dhr. W. de Haan, (alg. lid) Maatslootweg 5, 7951 LG Staphorst. 
Dhr. K. Compagner (alg. lid) Costersland 42, 7951 HD Staphorst

Administratie en secretariaat van de vijf scholen
Dhr. H. Hoek, Bergerslag 22, 7951 DS  Staphorst. Tel.  0522-460503  /  email: curie@wzstaphorst.nl

    219