Bestuur

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de vereniging en het bovenschoolse directieteam. Het directieteam heeft een gedelegeerde bestuurs- bevoegdheid, waarbij het bestuur van de vereniging toezicht houdt op het beleid van de scholen.

Schoolbestuur

Toezichthoudend bestuur

Dhr. A. de Boer (alg. adjunct) Westeinde 108, 7711 CN Nieuwleusen.

Dhr. H. Kooiker (alg. lid) Gemeenteweg 296, 7951 PD Staphorst

Dhr. K. Compagner (2e penningmeester) Costersland 42, 7951 HD Staphorst

Dhr. W. de Haan, (2e voorzitter) Maatslootweg 5, 7951 LG Staphorst.

Dhr. B. Kisteman,(1e secretaris), Sterkensweg 7, 7715 PL Punthorst.

Dhr. H. Mulder (1e voorzitter) Oude Rijksweg 372a, 7954 DV Rouveen.

Dhr. H.R. Mulder (alg. lid), Rijksparallelweg 21a, 7951 KA Staphorst.

Dhr. W. Slager (1e penningmeester) Gemeenteweg 38, 7951 CN Staphorst. 

Dhr. H. Timmerman (2e secretaris), Graanhof 6, 7951 XC Staphorst

 

Uitvoerend bestuur
Dhr. E. Koppelman, Prins Mauritsschool

Dhr. J. Kuijers (voorzitter), Koning Willem Alexanderschool

Dhr. A. Kuiper, Willem de Zwijgerschool

Dhr. A. Rijneveld, Ds. Harmen Doornveldschool

Dhr. L. Verweij, Dr. Maarten Lutherschool

 

Administratie en secretariaat van de vijf scholen
Dhr. H. Hoek, Bergerslag 22, 7951 DS  Staphorst. Tel.  0522-460503  /  email: curie@wzstaphorst.nl

    219