Bestuur

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de vereniging en het bovenschoolse directieteam. Het directieteam heeft een gedelegeerde bestuurs- bevoegdheid, waarbij het bestuur van de vereniging toezicht houdt op het beleid van de scholen.

Schoolbestuur
Dhr. H. Mulder (1e voorzitter)
Dhr. J. J. Huls (2e voorzitter)
Dhr. R. Boessenkool (1e secretaris)
Dhr. K. Kisteman (2e secretaris)
Dhr. K. Ubak (1e penningmeester)
Dhr. W. Slager (2e penningmeester)
Dhr. A. de Boer (alg. adjunct) 
Dhr. W. de Haan, (alg. lid) 
Dhr. K. Compagner (alg. lid) 

Administratie en secretariaat van de vijf scholen
Dhr. H. Hoek, Bergerslag 22, 7951 DS  Staphorst. Tel.  0522-460503  /  email: curie@wzstaphorst.nl

    219